Gemici Resonans - Biga / Çanakkale

Gemici Resonans - Biga / Çanakkale

ondamed
ONDAMED

ONDAMED teknolojisi, Alman mühendis Rolf Binder tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz alınarak yaratılmıştır. Dünyadaki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder, 90'lı yılların sonlarında, çalışmalarını PEMF'e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED-PEMF terapisini"renk frekanslarının oktavları"ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans grubunun daha çok etkili olduğunu test edebilen ve böylece kişiselleşmiş terapiler sunabilen,Avrupa tıbbi cihaz onayı ile birlikte ve FDA tarafından da onaylanmışsınıf-2 tıbbi tedavi cihazıdır.

 
ondamed
ondamed
ondamed
<
PEMF ne demektir?

"Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan" (PEMF); darbeli (pulsasyonlu) ve spesifik frekanslardaki elektromanyetik atımların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve meridyen sistemine müdahale etmek-dengelemek amacıyla kullanılmasıdır. ONDAMED cihazı yardımı ile oluşturulan bu mikro-elektriksel alan, amplitüd frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepkilere neden olur. Manyetik frekanslarla yapılan biorezonans terapilerindeki deneyim; o kişiye özel –o kişiye (o ana) özgü spesifik bir frekansındoğal iyileşme prosesini uyarmak için bir“anahtar”olduğu ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksiyonunun başladığı yönündedir. ONDAMED terapilerindekişiye özel parametrelerdebelirlenen elektromanyetik alan, cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir.

ONDAMED'de adı geçen elektromanyetik alan,0,1 Hz ile 32 kHz arasındave0,5 ile 50 aralığında bir miliTesla şiddetindeolan ve dokuya (ya da hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine)fokuslandırılmış elektromanyetik alanlarüreten elektrotlar yardımıyla yapılır.

Doğal frekanslar ne demektir?

Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotlar, “sağlıklı” olarak kalabilmek için, uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani tanımlanmış bazı frekanslar, vücudumuza, halen “bu dünya”da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar, sağlığını yitiriyor. ONDAMED; bu tanımlanmış "doğal frekansları" + ONDAMED'in 20 yıllık tecrübesiyleorganlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarınıkullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da (aşağıda anlatıldığı gibi) aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.


Biofeedback nabız testi ne demektir?

ONDAMED, Latince "frekans tıbbı" demektir. Teknoloji olarak PEMF'yi (Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan Tedavisi) baz alır, ancak, bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin, obireyin özel ihtiyacınaulaşmasını sağlayanbiofeedback "nabız testi"bulunur. PEMF atımlarının, vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde boyna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri, elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve ONDAMED'de kullanılan PEMF atımları, vücut enerji sistemi ile rezonansa girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda, sinir ağı üzerinde yayılan bir “irkilme” oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı, nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

 
ondamed
ondamed
ondamed

ONDAMED seansında, ilk 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans grubu, biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazlarezonansa giren "zayıf" vücut bölgeleri ya da blokaj alanlarıdır... ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi, semptomun,hastalığın gizli sebepleriyleilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin; kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu, hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve terapist, dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans gruplarının (sayfanın altında listesi bulunan programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi, hastanın önemsemediği ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman, terapileri yönlendiren bir testtir.

Son 50 yılda, bilim adamları, elektromanyetik dalgalarla hastalıkları teşhis etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalıştılar. Röntgen cihazları, tomografi cihazları, MR cihazları ve diğerleri ile... Teşhis cihazları bir yana, benzersiz teknolojisi ile ONDAMED, elektromanyetik frekanslarınhem teşhis hem de terapi amaçlıkullanımınıgeniş bir endikasyon skalasındamümkün kılmıştır. ONDAMED ile yapılan odaklı PEMF atımları,kişiye özel hale getirildiğindeher türlü kronik sağlık probleminde altta yatanasıl problemi bulmakve dikkati buraya vermek, terapiyi asıl sebebe yönlendirmek mümkün olur.

Renklerin oktavları…

ONDAMED sisteminde kullanılan elektromanyetik atımlar, spesifik frekanstaki PEMF atımları olduğu gibibu frekanslar, renklerin oktavlarıdır.Bir frekansın oktavı, aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi olarak da tanımlanabilir. Seslerden örnek verecek olursak, “do” notasının farklı enerji bantlarındaki karşılıkları, farklı oktavlardaki “do” sesleridir. Biz, farklı oktavlardaki “do” notalarını daha kalın ya da daha ince “do” sesleri olarak duyarız. Aynı şekilde, bir rengin oktavı da o “renk bilgisi”nin başka bir enerji bandındaki karşılığıdır.ONDAMED, 20 yıllık tecrübesiyle, organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk frekansları ile örtüşür.


ONDAMED sisteminde ölçülebilir elektromanyetik titreşimler olarak kullanılan “renk oktavları”, bilgisayar yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile ONDAMED sistemi, PEMF ile biorezonans renk terapilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir.Biorezonanstan farklı olarak ONDAMED, 0.1 ile 50 miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın aplikatörü tarafından üretilen “ölçülebilir” elektromanyetik alanlar yaratır.Terapilerde, bu frekanslarda üretilmiş ve fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır.

Pratikte ONDAMED…

ONDAMED ile birkaç dakika içinde, vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans gruplarının değişimi başlatacağı hakkında, başka bir yöntemle edinilemeyecek derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları, test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konur ve başlatılır.ONDAMED, kısaca; enerjetik olarak zayıf olduğu tespit edilmiş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini "spesifik frekanslarda" yükseltir.ONDAMED terapileri, akupunkturdan bildiğimiz "enerji meridyenleri" kavramına ya da vücudun "enerji alanına" spesifik frekanslarda yapılan müdahaledir.

ONDAMED sistemi, FDA onayını,nörolojik hastalıklariçin almıştır. Avrupa tıbbi cihaz onayını ise;alerjiler, kronik hastalıklar, depresyon, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel problemler, bağışıklık düşüklüğü, ağrı, omurga ve eklem problemleri, yara iyileşmesi ve enfeksiyonlardakullanılmak üzere almıştır. Alınan onaylara, yapılan çalışmalara ya da dünyadan gelen vaka raporlarına bakarak ONDAMED, aşağıda sıralanmış birçok farklı sağlık problemi için de kullanılabilir. ONDAMED;bağışıklıksisteminde problem yaşayan kişilerde fazla tetiklenmiş ya da çökmüş bağışıklık sistemini"dengelemek"için, hormonal dengesizlikler yaşayan kişilerde hormonları "dengelemek" için, tanılanabilmiş ya da tanılanmamış ama kişinin hayatında negatif durumlar yaratanher türlü ruhsal problemde, spesifik olarak lyme hastalığında,fibromiyaljilerde, idrar kaçırma probleminde, felç geçirmiş olanlar ya danöropatilerdâhil çoğu nörolojik problemde, multiple sklerozda, myastenia gravis gibikronik nörolojik problemlerde, her türlüağrılıdurumda; kas ve eklem ağrılarında ya da yukarıda bahsedilenler dışındaki omurga problemlerinde veya en doğrusukemik, kıkırdak ya da tendonlarıiçeren her türlü ağrılı durumda,kemik kırıklarının iyileştirilmesinde, osteoporozda, osteoartritlerde,vücuttaki inflamasyon (yangı) ve ödemin azaltılmasında, ameliyatlar, kazalar sonrasıyaralı dokunun iyileştirilmesinde, çözüm bulunamayankıkırdakproblemlerinde, sadecedepresyonlarya dapanik atakdeğil,psikotik yapı da içeren ruhsal problemlerde, Alzheimer benzeri dejeneratif nörolojik bozukluklarda,otizmde, dirençli enfeksiyonlarda, vertigoda, uykusuzluk probleminde,migrenve benzeri kronik baş ağrılarında, sindirim sistemi problemlerinde, dengesiz hipertansiyon ya dakardiyak aritmilergibi kalp-dolaşım problemlerinde, trombozlarda, kolesterol problemlerinde, astım ya da diğer solunum problemlerinde vesebebi anlaşılamamış, çözümü tam olarak bulunamayan birçok semptom ve sağlık problemindekendi başına ya da "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir.

ONDAMED frekans listesi - Modül 1 için tıklayınız...

ONDAMED standart program listesi - Modül 2 için lütfen tıklayınız...

ONDAMED mikroorganizma listesi - Modül 3 için lütfen tıklayınız...

ONDAMED gıda noktaları - Modül 4 için lütfen tıklayınız...

ONDAMED Türkiye...

ONDAMED'in Türkiye'deki tek distribütörü olarak hem ONDAMED'in hem de genel olarak Rezonans terapilerinin, geleceğin tıbbı olduğuna inanıyoruz...

ONDAMED tedavileri ile profesyonel olarak ilgileniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ NOT:Bu sitedeki bütün yazılar, Gemici Resonans'ın kurucusu Uzm. Dr. Sezgin GEMİCİ tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması, açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ya da biorezonans ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında Rezonans terapileri, biorezonans, ONDAMED ya da QUiTT terapi, homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, Bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.