Gemici Resonans - Biga / Çanakkale

Gemici Resonans - Biga / Çanakkale

Biorezonans nedir?

Madde, enerjinin bir formudur.Bunu çok uzun zamandan beri biliyoruz, tamamen bilimsel bir gerçeklik olarak... Bildiğimiz bir başka gerçek ise şudur:Her madde, çevresinde bir elektromanyetik alan yaratır.Elektromanyetik alan kavramını "elektromanyetik ışınım" ya da "foton ışınımı" olarak da söyleyebiliriz. Biorezonanstaki "frekans" kavramı ile aslında bu elektromanyetik ışınımdan-alandan bahsediyoruz.Biorezonansta, maddenin kendisi değil "frekansı" kullanılır.

Kuantum fiziğinden bildiğimiz gibi, fotonlar aynı anda hem tanecik hem de dalga-frekans yapısındadır. Yani hem enerji hem de madde;nereden nasıl baktığınıza bağlı olarak değişen "olasılıklar" şeklinde...

Biorezonans, tedavi için madde kullanmaz, bünyede bir değişiklik yapmak için, maddenin enerjetik yapısını (yani maddenin enerjetik yayılımını-paternini) kullanır ve vücutta "enerji" seviyesinde bir değişim yaratır.Enerji seviyesinin, sağlık ya da hastalıkta asıl belirleyici olduğuhem akupunktur, hem homeopati hem de biorezonansın gerçeğidir. İlaçlar ya da madde düzeyinde yapılan müdahaleler, biorezonansın konusu değildir, biorezonans, farklı bir"seviye"den yaklaşır ve bu seviyede güçlü bir"iyileşme olasılığı"barındırır.

İnsan vücudundaki bütün yaşamsal aktivitenin üstünde olan ve bütün vücudu (ve ruhsallığı da) içine alan üst düzey bir kontrol mekanizmasının olduğu vekontrol mekanizmasının "enerji" seviyesinde oldugunu söylüyoruz.Sağlık/iyilik hali ya da fiziksel/ruhsal sıkıntı veya hastalık hali, üst seviyede elektromanyetik titreşimler ve "enerjetik akış"ın niteliği ile ilişkilidir. Bu seviye, hastalıkların başladığı ilk basamaktır. Hastalık önce enerji seviyesinde (duygu ile ilişkili olarak) başlar ve zaman içinde fiziksel araz-hastalık olarak maddeleşir... Yanihiçbir hastalık, altta yatan-onu yaratan duygusal yapıdan bağımsız düşünülemez.Enerji seviyesindeki bir müdahale kendisini en hızlı, duygusal seviyede gösterir. İyileşmeyi fiziksel seviyede görmek içinse zaman gerekir.

Biofotonlar

Biofotonlar, canlı dokulardan yayılan elektromanyetik ışınımlara verilen isimdir. Biofotonlarla ilgili olarak öncelikle, Prof. Popp ve ekibinin yaptıkları, bütün dünyada yankı uyandırmakta ve biofoton çalışmalarına yön vermektedir. Biofotonlar konusunda şu anda dünya üzerinde çok sayıda ve çok merkezli çalışma yürütülüyor ve şimdiye dek bulunanlar, sadece sağlık alanında değil, diğer birçok alanda farklı bir gelecek vadediyor.

Biorezonansın gelişimi

Klasik biorezonans (ya da hadi, Morell tipi biorezonans diyelim), temelde akupunktur konusunda çalışmalarıyla bilinenDr. Voll'ün (ve çağdaşı Dr. Rhayadaku'nun) 1960'lı yıllardaki elektro-akupunktur ölçümleri sırasında yapılan gözlemlerinin homeopati kurallarıyla birleştirilmesini temel alır.Akupunktur noktalarının elektriksel direnç ölçümlerinin test edilmesi, elektro-akupunktur olarak bilinir. Biorezonans; elektro-akupunktur testleri sırasında kullanılan elektriksel devre içine homeopatik ilaçların sokulmasının, akupunktur noktasından alınan elektriksel direnç ölçümünü değiştirdiği gözlemine dayanır.

Homeopatik ilacın etkisi, vücudun meridyen sisteminde elektriksel değişikliklere yol açmaktadır ve bu gözlem, biorezonansın temelini oluşturur.Her madde enerjetik bir özelliğe, bir frekans paternine sahiptirve (maddesel etkileşimin yanında) bu frekans paterni de vücutla etkileşime girmektedir. Bu frekans paternini pratik olarak ölçmek mümkün değildir ancak, vücut üzerindeki etkileri, yarattığı elektriksel değişim, ölçülebilir. Yani homeopatik bilgi, şu andaki teknoloji ile ölçülemez, vücut üzerine etkileri ise ölçülebilir.

Zaman içinde maddelerin frekans paternleri ile vücudun frekans paternini karşılaştıran ve eşleşmelere bakarak vücudun yaşamsal özellikleri ya da organların durumu veya gıda intoleransı olup olmadığı ile ilgili testler yapan cihazlar (radyonik) çıkmış olsa dabu cihazlar, burada bahsedilen biorezonans kavramı ile alakalı değildir.Maddelerin frekans paternlerini görmek, ölçmek mümkün olmadığı için, bu frekans paternlerini vücut frekans paterni içinde aramak ve eşleşme yapmak da tabii ki mümkün değildir. Morell tipi biorezonans kavramında, tedavinin vücut üzerine etkilerini ya da verilen frekansın vücutla rezonansa girip girmediğini, vücut üzerinde yapılacak akupunktur ölçümleri ile ya da bazı bioenerjetik tekniklerle gözlemek mümkündür ancak, bu gözlemler, test-ölçüm olarak algılanmamalıdır. Bu ölçümler, cihaz tarafından yapılmaz, tecrübeli bir terapist tarafından algılanabilir. Ancak, bunlar, bildiğimiz anlamda testler olarak sunulmamalıdır.

QUiTT nedir?

Yukarıda anlatılanMorell tipi biorezonans yöntemini, günümüz teknolojisiyle sunan Alman teknolojisidir.Biorezonans konusunda 20 yıllık deneyimi olan Alman Holimed firması ve Gemici Resonans ortaklığında üretilen QUiTT; yüksek biorezonans teknolojisini ve biorezonansın, bağımlılıklar-kilo vermek-alerjiler ekseninde kullanımıyla ilgili, Gemici Resonans'de, 2006 yılından beri edinilmiş tecrübeyi içerisinde barındırır. Bu terapiler ekseninde, biorezonansın, karşılaştırmasız en etkili formudur.

QUiTT “rezonans” için vücuttan(endojen biorezonans)veya biyoaktif maddelerden(exojen biorezonans)alınan frekans aynı anda kullanılır, frekans aralığı, diğer biorezonans cihazlarından açık ara öndedir. Bunlara benzer şekilde QUiTT'in yüksek etkinliğini açıklayabilecek kendine has üstün özellikleri bulunur.

ONDAMED nedir?

ONDAMED sistemi, PEMF (Pulsatil Elektromanyetik Alan) tedavilerinin, biorezonans tecrübesi ve biofeedback ile birleşmiş halidir. Sistemin kurucusu Rolf Binder, biorezonans tedavilerinin teorik açıklamasında manyetik kuvvetlerin eksik kaldığını varsayarakbiorezonans kavramını, pulsasyonlu ve spesifik frekanslarda oluşturulan manyetik alanlarayaklaştırmıştır. ONDAMED tedavilerinde kullanılan "ölçülebilir" elektromanyetik frekanslar, renk frekanslarının oktavlarıdır ve bütün tedaviler, burenk skalasıüzerindenkişiye özel farklı frekans aralıklarındayapılır. ONDAMED, biorezonanstaki "maddeden alınan frekans" yerine, "renkler"in bilgisini (oktavlarını) kullanır.

ONDAMED tedavilerinde, maddelerin varsayımsal frekansları kullanılmaz, bunun yerine, farklı oktavlardaki spesifik frekanslar (renk oktavları) kullanılır. Kişi için rezonans yaratan sinyal ise, nabız testi-biofeedback yardımıyla saptanır.Biorezonans kavramındaki "intolerans yaratan madde", ONDAMED tedavilerinde kendisini "rezonans yaratan frekans"a bırakır.Rezonans yaratan frekans, aslında"o kişi ve o an için spesifik""renk" ve "oktav" anlamına gelmektedir.

ÖNEMLİ NOT:Bu sitedeki bütün yazılar, Gemici Resonans'ın kurucusu Uzm. Dr. Sezgin GEMİCİ tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması, açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ya da biorezonans ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında Rezonans terapileri, biorezonans, ONDAMED ya da QUiTT terapi, homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, Bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.